Το CrossFit, μια μορφή υψηλής έντασης διαλειμματικής προπόνησης,  εξαιρετικά διαδεδομένο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε το 2000 από τις Η.Π.Α. Το CrossFit πρόκειται για ένα ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο  συνδυάζει  ασκήσεις ενόργανης γυμναστικής, ασκήσεις στίβου,  ασκήσεις με άρση βάρους καθώς και κλασικές ασκήσεις κοιλιακών, έλξεων και κάμψεων.

Όλες αυτές οι μορφές άσκησης γίνονται σε εξαιρετικά γρήγορο τέμπο,  με έμφαση είτε στον κατά το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε σε συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Πολλές πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει την ωφέλεια α του CrossFit , δηλαδή της υψηλής έντασης διαλειμματικής προπόνησης(High Intensive Interval Training) . Χαρακτηριστικό είναι ότι τα οφέλη διαπιστώνονται ακόμα και  μόλις μετά από 8 εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος. Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα του CrossFit είναι ότι οδηγεί στην ταχεία βελτίωση τόσο της αερόβιας ικανότητας όσο και της μυικής δύναμης απαιτώντας σχετικά μικρή επένδυση από τον εβδομαδιαίο χρόνο.

CrossFit και Τραυματισμός

Υπάρχουν απόψεις που συνδέουν το CrossFit με αυξημένο κίνδυνο μυοσκελετικού τραυματισμού ειδικά σε αρχάριους αθλητές. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν αυξημένη συχνότητα τραυματισμών συγκριτικά με άλλες μορφές άσκησης.

Από τις διαθέσιμες  επιστημονικές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι όταν το  CrossFit γίνεται με βάση τις οδηγίες ορθής τέλεσης των ασκήσεων , με προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης  και κάτω από την αυστηρή επίβλεψη ενός προπονητή δεν τεκμηριώνεται  κίνδυνος τραυματισμού.