Οι  ρίπτες ή οι αθλητές που χρησιμοποιούν το άνω άκρο σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το επίπεδο της κεφαλής, αποτελούν ένα ξεχωριστό γκρουπ με πόνο στον ώμο. Το σύνολο των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν είναι γνωστό με τον όρο ώμος του ρίπτη.

Εξαιτίας της υπερβολικής φόρτισης των τενόντων του στροφικού πετάλου προκαλείται πόνος και αστάθεια της άρθρωσης του ώμου.

Για το λόγο αυτό απαιτείται λεπτομερής γνώση των 3 κύριων σταδίων της ρίψης.

  1. Ανύψωση του άκρου και τοποθέτηση του στο χώρο για την προετοιμασία της ρίψης.
  2. Το στάδιο της επιτάχυνσης όπου το άνω άκρο με μεγάλη ταχύτητα κινείται προς τα εμπρός προκειμένου να αφήσει την μπάλα, το ακόντιο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
  3. Το στάδιο της επιβράδυνσης, όπου το άνω άκρο βρίσκεται  πια μπροστά από το σώμα και έχει αφήσει την μπάλα. Στη φάση αυτή οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στον ώμο είναι εξαιρετικά μεγάλες. Μια πολύ σημαντική ανατομική δομή που δέχεται μεγάλο φορτίο σε αυτή τη φάση είναι ο οπίσθιος θύλακος του ώμου.  Η πάχυνση του θυλάκου λόγω καταπόνησης, μπορεί  να περιορίσει σημαντικά την έσω στροφή του ώμου συγκριτικά με την άλλη πλευρά. Παθολογία που αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία ως GIRD : glenohumeral internal rotational deficit.

Αν δεν δώσει κανείς εγκαίρως τη δέουσα προσοχή σε αυτά τα πρώιμα συμπτώματα, τότε αυτά επιδεινώνονται και οδηγούν στην παθολογική κατάσταση που ονομάζεται Ώμος του αθλητή ή του ρίπτη.

Ώμος του ρίπτη – Βλάβες στον ώμο.

  1. Εκφύλιση των τενόντων του στροφικού πετάλου με τη μορφή συνήθως της μερικής ενδαρθρικής ρήξης αυτών.
  2. Ρήξεις-Βλάβες του άνω τμήματος του επιχείλιου χόνδρου, γνωστές ως βλάβες SLAP.
  3. Σύνδρομο πρόσκρουσης του οπισθίου και άνω τμήματος του στροφικού πετάλου. (Postero-superior Impingement). Στην περίπτωση αυτή ο υπερακάνθιος τένοντας παγιδεύεται μεταξύ του βραχιονίου και της ωμογλήνης στο οπίσθιο τμήμα του.
  4. Αστάθεια του ώμου. Στον ώμο του ρίπτη,  μπορεί να προκληθεί λόγω ρήξης του διαστήματος των στροφέων και της αρθρικής επιφάνειας του υπακανθίου, η οποία είναι γνωστή ως πρόσθιοπίσθια αστάθεια σε ρίπτες.

(APIT = anteroposterior instability in the throwing athlete)

Ώμος του ρίπτη-Θεραπεία

Αν γίνει έγκαιρη διάγνωση της πάθησης είναι δυνατόν με  εξειδικευμένα προγράμματα διατάσεων και φυσικοθεραπείας,  να προληφθεί η περαιτέρω εξέλιξη του προβλήματος. Η αλλαγή του τρόπου προπόνησης και η βελτίωση της τεχνικής είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα συμπτώματα επιμένουν για καιρό τότε η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι χειρουργική. Με την αρθροσκόπηση του ώμου αντμετωπίζονται όλες οι πιθανές βλάβες της άρθρωσης, όπως η βλάβη τύπου SLAP, η αστάθεια του ώμου ή οι ρήξεις του στροφικού πετάλου.