Το εξάρθρημα αγκώνα προκαλείται από πτώση στο χέρι με τον αγκώνα σε έκταση ή κάμψη. Συνήθως η κατεύθυνση του εξαρθρήματος είναι οπίσθια ενώ όχι σπάνια συνυπάρχει και κάποιο κάταγμα.

exarthrima-agkona

Διάγνωση

Η διάγνωση είναι σχετικά απλή και το εξάρθρημα αγκώνα μπορεί να γίνει αντιληπτό ακόμα και από την απλή επισκόπηση της άρθρωσης διότι δεν είναι ορατό πια το χαρακτηριστικό τρίγωνο, που σχηματίζεται από το ωλέκρανο και τους δύο επικονδύλους.

Η ακτινογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση, την κατεύθυνση του εξαρθρήματος και την πιθανή παρουσία καταγμάτων.

Θεραπεία

Η άμεση θεραπευτική παρέμβαση μετά από ένα εξάρθρημα αγκώνα συνίσταται στην άμεση ανάταξη αυτού μετά από έλεγχο της αιμάτωσης και της νεύρωσης του άνω άκρου. Συνήθως αρκεί η κλειστή ανάταξη του εξαρθρήματος μετά από χορήγηση αναλγησίας.

Μετά την ανάταξη, ανάλογα και με την έκταση της κάκωσης των μαλακών μορίων και το βαθμό αστάθειας της άρθρωσης, συνίσταται για 2-3 εβδομάδες η ακινητοποίηση του αγκώνα με απλή ανάρτηση του άνω άκρου. Ακολούθως εφαρμόζεται πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και κινητοποίησης του αγκώνα. Σε περίπτωση που παραμένει σημαντική αστάθεια του αγκώνα μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αποκατάσταση των τραυματισμένων συνδέσμων.