Η ρήξη τένοντα στον ώμο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου στην περιοχή και περιορισμού της κίνησης του χεριού. Οι τένοντες οι οποίοι  υφίστανται συχνότερα ρήξη, είναι αυτοί που ανήκουν στο λεγόμενο στροφικό πέταλο του ώμου.

Το στροφικό πέταλο του ώμου σχηματίζεται από την συνένωση τεσσάρων τενόντων του υπερακάνθιου, του υπακάνθιου, του υποπλάτιου και του ελάσσονα στρογγύλου. Ο υπερακάνθιος είναι ο τένοντας, ο οποίος υφίσταται συχνότερα ρήξη.

Ως  ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου ορίζεται η μερική ή πλήρης ρήξη ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω τενόντων, των στροφέων μυών της άρθρωσης του ώμου.

Η ρήξη τένοντα στον ώμο, είναι αποτέλεσμα είτε μακροχρόνιας εκφύλισης και πολλαπλών μικροτραυματισμών, είτε αποτέλεσμα οξείας κάκωσης και μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την άρθρωση του ώμου, όπως περιορισμό του εύρους κίνησης ή αρθρίτιδα.

Ανάλογα με την αιτία της ρήξης, επιλέγεται και η κατάλληλη θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι είτε συντηρητική για τις εκφθλιστικές ρήξεις, είτε χειρουργική για τις τραυματικές.

Τι είναι η ρήξη του στροφικού πετάλου;

Οι  τένοντες του στροφικού πετάλου έχουν ένα κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στην κίνηση του άνω άκρου. Ο τραυματισμός των τενόντων οδηγεί σε σημαντικό περιορισμό της κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου.

Συχνά, η ρήξη είναι αποτέλεσμα του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής.

Ο ρόλος του στροφικού πετάλου είναι η επικέντρωση της κεφαλής του βραχιονίου στην άρθρωση του ώμου, όπως επίσης και η συμμετοχή των τενόντων στην απαγωγή, έσω και έξω στροφή του ώμου.

Αποτέλεσμα της ρήξης των τενόντων είναι η μετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου προς τα πάνω, φαινόμενο που περιορίζει ακόμα περισσότερο την κινητικότητα του ώμου.

 

Ποιους αφορά συχνότερα η ρήξη του στροφικού πετάλου;

Η ρήξη τένοντα στον ώμο, παρουσιάζεται σχετικά συχνά, σε ποσοστό πάνω από 25% στην ηλικία των 50 ετών και πάνω από 50% σε ηλικία των 70. Στους άνδρες εμφανίζεται συχνότερα από τις γυναίκες και συχνότερα στο ισχυρότερο άνω άκρο.

Πως γίνεται η διάγνωση της ρήξης;

Η λήψη του ιστορικού και η λεπτομερής κλινική εξέταση αποτελούν βασικούς πυλώνες στη διαγνωστική διαδικασία. Η κλασική ακτινολογική απεικόνιση, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι απαραίτητα εργαλεία για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της ρήξης.

Ποιοι είναι οι τύποι ρήξεων;

Ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης των τενόντων οι ρήξεις διακρίνονται σε

Μερικού πάχους ρήξεις

-Ολικού πάχους/Πλήρεις ρήξεις

-Μαζικές εκτεταμένες ρήξεις

Το μέγεθος της ρήξης είναι αυτό που καθορίζει και την θεραπεία της.

Θεραπευτικές επιλογές για τις ρήξεις του στροφικού πετάλου

Φυσιοθεραπεία και ενδυνάμωση για τη σταθεροποίηση της κεφαλής και την ενίσχυση των μυών της περιοχής

Αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης με συρραφή και επανακαθήλωση του τένοντα στη φυσιολογική του θέση.

Πως συμβαίνει η ρήξη τένοντα στον ώμο;

  1. Μετά από κάκωση
    1. Πτώση
    2. Ανύψωση βαρέος αντικειμένου
    3. Τραυματικό εξάρθρημα ώμου

Η ρήξη του στροφικού πετάλου λοιπόν, μπορεί να προέλθει μετά από ένα οξύ τραύμα και τότε μιλάμε για μια οξεία ρήξη, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με αρθροσκοπική συρραφή.

  1. Ρήξη εξαιτίας εκφύλισης των τενόντων

H ρήξη συμβαίνει, ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας εκφυλιστικής διεργασίας όπως για παράδειγμα στα πλαίσια  του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ασθενείς που εξαιτίας της εργασίας τους χρησιμοποιούν το άνω άκρο σε κινήσεις πάνω από το επίπεδο της κεφαλής.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ρήξης στροφικού πετάλου;

Οι μικρές, μερικού πάχους ρήξεις του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι και ασυμπτωματικές ή να προκαλούν συμπτώματα μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μεγαλύτερου μεγέθους ρήξεις είναι συνήθως επώδυνες ενώ συχνά συνοδεύονται και από περιορισμό στην κινητικότητα του άνω άκρου.

Ο πόνος εντοπίζεται αρχικά στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου, συχνά όμως επεκτείνεται στην περιοχή της ωμοπλάτης ή και στους μυς του βραχίονα. Συχνός είναι επίσης ο πόνος ακόμα και στην ηρεμία ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται πόνος κατά την ανύψωση του άνω άκρου με αντίσταση και σε κινήσεις στροφής, όπως και ελάττωση της δύναμης του άνω άκρου.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των ρήξεων του στροφικού πετάλου;

Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής. Στη διάθεση του Ορθοπαιδικού-Χειρουργού Ώμου υπάρχει η χειρουργική και η μη χειρουργική αγωγή.

Θεραπευτικές επιλογές

– Αναλγητική αγωγή με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

– Φυσιοθεραπεία και μυική ενδυνάμωση.

– Χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης.

Χειρουργική αποκατάσταση της ρήξεως του στροφικού πετάλου

Ο Ορθοπαιδικός-Χειρουργός Ώμου έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια αρθροσκοπικών τεχνικών να επανορθώσει τη ρήξη και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ώμου και ολόκληρου του άνω άκρου. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των αρθροσκοπικών τεχνικών είναι ότι, μπορούν να εκτιμήσουν το ακριβές μέγεθος της βλάβης, προκαλούν ελάχιστο τραύμα στους πέριξ ιστούς, επιτρέπουν το συνολικό έλεγχο της άρθρωσης για πιθανές συνοδές κακώσεις και συνοδεύονται από σημαντικά χαμηλότερο μετεγχειρητικό πόνο σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές. Η χειρουργική αποκατάσταση μίας ολικού πάχους ρήξης του στροφικού πετάλου, δεν επιτρέπεται να καθυστερεί, διότι οι συνέπειες στην λειτουργικότητα του ώμου μετά από μια λανθασμένη αντιμετώπιση, είναι εξαιρετικά αρνητικές και κυρίως μη αναστρέψιμες.