Αρθροσκόπηση Ώμου: Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική που δίνει λύση στις παθήσεις του ώμου!

Τι είναι η αρθροσκόπηση του Ώμου

Ως αρθροσκόπηση του Ώμου ορίζουμε την τεχνική κατά την οποία με τη βοήθεια μιας πολύ μικρής κάμερας (4 χιλ) και μέσω μίας μικρής οπής (1 εκ.) έχουμε τη δυνατότητα να εισέλθουμε στην άρθρωση του ώμου, να εκτιμήσουμε τους μυς, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τον αρθρικό χόνδρο της άρθρωσης  και ταυτόχρονα να θεραπεύσουμε πιθανές βλάβες.

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση των συχνότερων επώδυνων συνδρόμων της άρθρωσης του ώμου.

Πότε ενδείκνυται η αρθροσκόπηση του Ώμου

Η αρθροσκόπηση του Ώμου ενδείκνυται για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση πληθώρας παθολογικών καταστάσεων  που σχετίζονται με την άρθρωση και τις ανατομικές δομές της.

Τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι:

– η αρθρίτιδα του ώμου

-οι φλεγμονές και οι ρήξεις των τενόντων και

– οι τραυματικές κακώσεις συνδέσμων

Οι συχνότερες θεραπευτικές επεμβάσεις οι οποίες διενεργούνται,  είναι η αντιμετώπιση του συνδρόμου πρόσκρουσης του ώμου, η συρραφή και η καθήλωση των τενόντων μετά από ρήξη, όπως π.χ. του δικεφάλου ή του στροφικού πετάλου, η αφαίρεση ασβεστοποιήσεων, η σταθεροποίηση των συνδέσμων σε περίπτωση αστάθειας και εξαρθρήματος του ώμου, ή ακόμα και η αφαίρεση χόνδρινων ελεύθερων τεμαχίων όπως π.χ. στην αρθρίτιδα.

Πως ακριβώς γίνεται η αρθροσκόπηση του Ώμου

Συνήθως η αρθροσκόπηση του ώμου γίνεται με γενική νάρκωση με τον ασθενή είτε σε ημικαθιστική, είτε σε πλάγια θέση ανάλογα με την εκπαίδευση και την προτίμηση του χειρουργού.  Απαιτούνται δύο μικρές τομές, μία στην οπίσθια και μία στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου. Όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ένα σύνθετο πρόβλημα απαιτείται και μια μικρή πλάγια οπή. Μέσω των τομών αυτών εισέρχεται η μικροσκοπική κάμερα, με την οποία μπορούμε μέσω ενός μόνιτορ υψηλής ανάλυσης να επιθεωρήσουμε όλα τα στοιχεία της άρθρωσης με τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια.

Ταυτόχρονα, από την άλλη τομή, εισέρχονται ειδικά διαμορφωμένα μικρά  εργαλεία, με τα οποία εξετάζουμε την σταθερότητα και την ακεραιότητα συνδέσμων και τενόντων. Ακριβώς κατά το ίδιο τρόπο γίνεται και η αποκατάσταση των βλαβών όταν αυτές εντοπιστούν .

Η επέμβαση, ανάλογα με το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, διαρκεί από 30 λεπτά έως 1 ώρα.

Η αρθροσκόπηση του ώμου μας προσφέρει τη δυνατότητα, να εξετάσουμε σε πραγματικό χρόνο όλη την άρθρωση, να θέσουμε τη διάγνωση με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και τα κατάλληλα υλικά δίνοντας έτσι οριστική λύση στο πρόβλημα του ασθενούς.

Επιπλοκές της αρθροσκόπησης του Ώμου

Ο συνδυασμός της μικρής χρονικής διάρκειας του χειρουργείου, με την ατραυματική και ουσιαστικά αναίμακτη τεχνική, καθιστούν την αρθροσκόπηση του ώμου ως μια εξαιρετικά ασφαλή, χαμηλού ρίσκου επέμβαση. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί ελάχιστα μόνο περιστατικά επιπλοκών.

Ασφαλώς βέβαια, η εμπειρία του χειρουργού σε τέτοιου είδους επεμβάσεις διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, διότι απαιτούνται  λεπτοί χειρισμοί σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο.

Τι ακολουθεί μετά την αρθροσκόπηση

Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται την ίδια μέρα από το νοσοκομείο λαμβάνοντας μία ήπια αναλγητική αγωγή και από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα ξεκινά το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί. Συνήθως η φυσιοθεραπεία διαρκεί από 4 έως 8 εβδομάδες και απαιτείται  τόσο η παρουσία ενός έμπειρου φυσιοθεραπευτή, όσο επίσης και η σωστή συμμόρφωση του ασθενούς στο πρόγραμμα. Ο στόχος είναι, ο ασθενής το γρηγορότερο δυνατό να επανακτήσει τη φυσιολογική, ανώδυνη κίνηση του ώμου και τη μέγιστη δυνατή μυική ισχύ.

Πλεονέκτημα της αρθροσκόπησης

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αρθροσκόπησης του ώμου είναι ότι είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος,  η οποία προκαλεί πολύ μικρό τραυματισμό στα μαλακά μόρια της περιοχής, με αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο ο ασθενής να μην αισθάνεται ιδιαίτερο πόνο.  Η αποκατάσταση και η επάνοδος σε φυσιολογικές δραστηριότητες είναι επίσης εξαιρετικά γρήγορες και κυμαίνονται από μερικές ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι και το αισθητικό αποτέλεσμα όσον αφορά στο δέρμα, είναι άψογο μια και δεν απαιτούνται μεγάλες τομές.

Ασφαλώς, θα πρέπει να τονιστεί,  ότι η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια αρκετά απαιτητική χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένους και έμπειρους χειρουργούς ώμου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον ασθενή.