X
Logo
burger

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου: Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου είναι μια σύγχρονη και εξελιγμένη χειρουργική τεχνική, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου και την ανακούφιση του πόνου. Αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, όταν συνυπάρχει εκτεταμένη βλάβη των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου.

Σε αντίθεση με την κλασική ολική αρθροπλαστική ώμου, κατά την ανάστροφη αρθροπλαστική αντιστρέφεται η τοποθέτηση των προθέσεων στις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες. Τοποθετείται, δηλαδή, μία σφαίρα στην περιοχή της ωμογλήνης, ενώ το κοίλωμα της τεχνητής πρόθεσης τοποθετείται στο βραχιόνιο οστό. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αναλάβει την κίνηση της άρθρωσης ο δελτοειδής μυς και όχι οι τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου.

Αυτή η αναστροφή της φυσικής ανατομίας της άρθρωσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μετατοπίσει το κέντρο περιστροφής του ώμου, επιτρέποντας στον δελτοειδή να αναλάβει την ανύψωση του βραχίονα, όταν οι μύες του στροφικού πετάλου δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν αυτή ακριβώς τη λειτουργία. Η αντιστροφή των αρθρικών επιφανειών προσφέρει στους ασθενείς βελτιωμένο εύρος κίνησης και σημαντική ανακούφιση από τον πόνο, αποκαθιστώντας τη λειτουργικότητα της άρθρωσης σε περιπτώσεις όπου η κλασική ολική αρθροπλαστική ώμου δεν ήταν αποτελεσματική.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου;

Η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου παρέχει πολλαπλά οφέλη στον ασθενή.

Ορισμένα από αυτά τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Εξατομικευμένο προεγχειρητικό σχεδιασμό
  • Μικρή διάρκεια χειρουργείου ( 60’-90’)
  • Μικρή τομή – άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο
  • Άμεση κινητοποίηση του ώμου
  • Επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες από την πρώτη εβδομάδα

Ποιος είναι ο τυπικός χρόνος αποκατάστασης μετά την ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου;

Από την 3η -4η μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής επιτρέπεται να εκτελεί απλές καθημερινές δραστηριότητες. Βαθμιαία και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ο ασθενής επανέρχεται μετά από 4-6 εβδομάδες σε πλήρες επίπεδο κίνησης και λειτουργικότητας του ώμου.

Σε τι είδους νάρκωση θα υποβληθώ;

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι την επόμενη μέρα του χειρουργείου.

Θα χρειαστώ φυσικοθεραπεία μετά από ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου;

Ναι, ο ασθενής μετά την επέμβαση ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για να εξασφαλιστεί ότι ο ώμος αποκτά την απαραίτητη δύναμη και ευελιξία για την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Συνήθως ξεκινά με ήπιες παθητικές ασκήσεις για τη βελτίωση του εύρους κίνησης, χωρίς να καταπονείται η νέα άρθρωση. Τρεις εβδομάδες μετά το χειρουργείο ξεκινούν οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και γενικά οι πιο ενεργές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο στόχος είναι η αποκατάσταση της κινητικότητας του ώμου, η ενίσχυση των μυών και η ανάκτηση της λειτουργικότητας.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί μετά την επέμβαση;

Οι μετεγχειρητικοί περιορισμοί συνήθως περιλαμβάνουν την αποφυγή ανύψωσης βαρέων αντικειμένων κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση. Η συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή και η τήρηση των οδηγιών του θεράποντος ιατρού συντελούν με βεβαιότητα στην επιτυχή αποκατάσταση και την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί να φοράω φάκελο ανάρτησης;

Η διάρκεια εφαρμογής ενός φακέλου ανάρτησης ποικίλλει, αλλά συνήθως συνιστάται για 4 έως 6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο για τη στήριξη και προστασία του ώμου.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στις καθημερινές δραστηριότητες;

Η  επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι μια προοδευτική διαδικασία που συνήθως καθίσταται εφικτή μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο. Η εκτέλεση απλών κινήσεων αυτοεξυπηρέτησης είναι εφικτή ήδη από την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα.

Τι περιλαμβάνει η μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά από ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου;

Τα τακτικά ραντεβού παρακολούθησης με τον ορθοπεδικό χειρουργό είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς και την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων. Αυτά, συνήθως, προγραμματίζονται μερικές εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, και στη συνέχεια σε διαστήματα που καθορίζονται από την πορεία της ανάρρωσης.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής της πρόθεσης;

Η πρόθεση διαρκεί συνήθως 15 έως 20 χρόνια, αλλά η μακροζωία της εξαρτάται από παράγοντες όπως το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς, τη συνολική υγεία και την επιτυχία της επέμβασης.

Τι ποσοστό επιτυχίας έχει η επέμβαση;

Τα ποσοστά επιτυχίας που σημειώνει η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου είναι ιδιαίτερα υψηλά και κινούνται μεταξύ 90% και 95% στην 15ετία. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την προσεκτική επιλογή ασθενών, το σχολαστικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης του ώμου. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου Δρ. Ο Παναγιώτης Πάντος, Διευθυντής του τμήματος Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,  εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση ακόμη και των πιο σύνθετων παθολογιών που πλήττουν την άρθρωση του ώμου.

Εάν αντιμετωπίζετε πόνο και δυσκολία στην κίνηση του ώμου σας επικοινωνήστε με τον Δρ. Παναγιώτη Πάντο και διασφαλίστε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τον ώμο σας.