X
Logo
burger

Αρθροσκόπηση Ώμου & Αρθροπλαστική Ώμου: Για ποιες παθήσεις αποτελούν θεραπευτική επιλογή;

Ο ώμος αποτελεί την πιο ευκίνητη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Για το λόγο αυτό είναι συχνά επιρρεπής σε παθήσεις που προκαλούν πόνο, δυσκαμψία και μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κινητικότητα ενός ατόμου, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής του.

Οι παθήσεις του ώμου μπορούν να προκύψουν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως φυσική φθορά, τραυματισμούς, φλεγμονές ή αρθρίτιδα.

Σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει, η αρθροσκόπηση ώμου και η αρθροπλαστική ώμου αποτελούν τις ιδανικές επεμβατικές επιλογές. Αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο, να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του ώμου και να επαναφέρουν την καθημερινότητα των ασθενών σε φυσιολογικό επίπεδο.

Αρθροσκόπηση Ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, όπου μέσω πολύ μικρών τομών εισέρχεται μια μικροσκοπική κάμερα στην άρθρωση για να διερευνηθούν και να θεραπευτούν πολλές παθήσεις του ώμου. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση των συχνότερων επώδυνων συνδρόμων της άρθρωσης του ώμου. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως φλεγμονές, ρήξεις τενόντων, αρθρίτιδα του ώμου, τραυματικές κακώσεις συνδέσμων και εξάρθημα του ώμου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επέμβασης;

H αρθροσκόπηση ώμου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους ασθενείς:

  • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
  • Μειωμένο τραυματισμό των μαλακών ιστών
  • Συντομότερη αποκατάσταση
  • Μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο
  • Ταχύτερη επαναφορά της λειτουργικότητας της άρθρωσης
  • Βελτιωμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η αποκατάσταση και η επάνοδος σε φυσιολογικές δραστηριότητες είναι γρήγορες, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα άψογο, λόγω του ότι δεν απαιτούνται μεγάλες τομές.

Παρουσιάζει επιπλοκές;

Η αρθροσκόπηση του ώμου θεωρείται γενικά μια ασφαλής και χαμηλού ρίσκου επέμβαση. Για μέγιστα αποτελέσματα και ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα ορθοπεδικό χειρουργό με εμπειρία και εξειδίκευση σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Αρθροσκόπηση Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου

Η αρθροπλαστική ώμου είναι μια επέμβαση που αποσκοπεί στην αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών με ειδικά εμφυτεύματα. Ενδείκνυται για περιπτώσεις πόνου και περιορισμού της κίνησης λόγω αρθρίτιδας, καθώς και σε περιπτώσεις μετατραυματικής αιτιολογίας ή οστεονέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρθροπλαστικής, όπως η ημιαρθροπλαστική, η ανατομική ολική αρθροπλαστική και η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, η οποία είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου οι τένοντες του στροφικού πετάλου έχουν υποστεί ρήξη και είναι μη λειτουργικοί.

Τι ποσοστό επιτυχίας έχει η αρθροπλαστική ώμου;

Η αρθροπλαστική ώμου είναι μια ασφαλής επέμβαση, με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών και βελτίωσης του πόνου και της λειτουργικότητας του ώμου. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται φυσικά από τον ορθοπεδικό χειρουργό που θα επιλέξετε, καθώς και από την μετεγχειρητικής φροντίδα και αποκατάσταση.

Από τι εξαρτώνται τα άριστα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως τα εμφυτεύματα που θα χρησιμοποιηθούν, τον λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο, την εμπειρία του χειρουργού, αλλά και το διεγχειρητικό περιβάλλον από πλευράς υγιεινής.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πάντος χρησιμοποιεί ειδικά εμφυτεύματα τελευταίας τεχνολογίας, από μέταλλο, πολυαιθυλένιο ή κεραμικά, συμβατά με το ανθρώπινο σώμα. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, όπως και οι ανάγκες του, για το λόγο αυτό η συνολική προσέγγιση βασίζεται και εξατομικεύεται σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάστασή του.

Ο προεγχειρητιός έλεγχος είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακτινογραφία αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές στάδιο της πάθησης.

Τέλος, η εμπειρία του Δρ. Πάντου, καθώς και το άριστο χειρουργικό περιβάλλον του ιατρείου του, αποτελούν βασικές παραμέτρους για επιτυχημένα αλλά και ασφαλή αποτελέσματα.

Οριστική θεραπεία των παθήσεων του ώμου

Η αρθροσκόπηση και η αρθροπλαστική του ώμου αποτελούν σημαντικές επεμβατικές επιλογές για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων του ώμου, παρέχοντας ανακούφιση από τον πόνο, βελτίωση της λειτουργικότητας και ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από την φύση και τη σοβαρότητα της πάθησης, καθώς και από τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε με Ειδικό

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον ώμο και θέλετε να εξετάσετε τις διαθέσιμες επεμβατικές επιλογές, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου Δρ. Παναγιώτης Πάντος μπορεί να σας προσφέρει μια λεπτομερή αξιολόγηση και να συζητήσει μαζί σας τις κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές για την περίπτωσή σας. Μην αφήσετε τον πόνο να περιορίσει την κινητικότητά σας. Κάντε το πρώτο βήμα για μια πιο ενεργή και χωρίς πόνο ζωή, σήμερα!