X
Logo
burger

Κατάγματα Περιφερικού Άκρου Κερκίδας

Κατάγματα Περιφερικού Άκρου Κερκίδας
Τα κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος όλων των καταγμάτων, αλλά και την πιο συχνή μορφή κατάγματος στην περιοχή του καρπού. Το περιφερικό άκρο κερκίδας είναι το τμήμα του οστού του αντιβραχίου που αρθρώνεται με τα οστά του καρπού.

Τα συγκεκριμένα κατάγματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προκύπτουν έπειτα από πτώση πάνω σε τεντωμένο χέρι, και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

 

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας: Ταξινόμηση

 

Τα κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας προκύπτουν συνήθως λόγω πτώσης σε τεντωμένο χέρι, ενώ ανάλογα με την κατεύθυνση και το μέγεθος της πρόσκρουσης παρουσιάζονται διάφορα μοτίβα θραύσης. Τα κατάγματα μπορούν να ταξινομηθούν σε εξωαρθρικά ή ενδοαρθρικά, με το τελευταίο να αφορά την αρθρική επιφάνεια της άπω κερκίδας. Τα συγκεκριμένα κατάγματα ταξινομούνται επίσης σε ανοικτά, εάν το θραύσμα του οστού προβάλλει έξω από το δέρμα, ή συντριπτικά, εάν το οστό έχει σπάσει σε παραπάνω από δύο μέρη.

Παράλληλα, μπορούν να διακριθούν σε σταθερά, όπου εντοπίζεται απλή μετατόπιση των οστών, ή ασταθή, τα οποία μετά την επανατοποθέτησή τους στην αρχική θέση παρουσιάζουν τάση παρεκτόπισης. Τα κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας μπορούν να διακριθούν πρόσθετα σε κατάγματα Colles ή Smith, τα οποία διαφέρουν ως προς την κατεύθυνση της γραμμής του κατάγματος.

Το κάταγμα του Colles είναι ο πιο κοινός τύπος κατάγματος του περιφερικού άκρου κερκίδας και είναι συνήθως το αποτέλεσμα πτώσης σε τεντωμένο χέρι με τον καρπό σε έκταση. Σε αυτή την περίπτωση, το περιφερικό τμήμα της κερκίδας παρεκτοπίζεται ραχιαία, με αποτέλεσμα ο καρπός να εμφανίζεται λυγισμένος προς τα πάνω, με το χέρι να γέρνει προς τα πίσω.

Το κάταγμα Smith προκύπτει έπειτα από πτώση σε λυγισμένο καρπό ή εξαιτίας άμεσου χτυπήματος στο πίσω μέρος του καρπού. Ως αποτέλεσμα, περιφερικό τμήμα της κερκίδας παρεκτοπίζεται παλαμιαία, γεγονός που κάνει τον καρπό να φαίνεται λυγισμένος προς τα κάτω, με το χέρι να γέρνει προς τα εμπρός. Τέλος, οι τραυματισμοί αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω σε κατάγματα της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας ή σε κατάγματα Barton με παλαμιαία ή ραχιαία παρεκτόπιση.

καταγμα περιφερικού νεύρου κερκίδας

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίτια καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδας

 

Οι πτώσεις σε τεντωμένο χέρι είναι η πιο κοινή αιτία καταγμάτων του περιφερικού άκρου κερκίδας. Αυτές οι πτώσεις μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως η ολίσθηση σε μια υγρή επιφάνεια, ή η απώλεια ισορροπίας.

Αθλήματα όπως το skateboard, το σκι, το snowboard και τα αθλήματα επαφής όπως το ποδόσφαιρο ή το ράγκμπι συνδέονται ιδιαίτερα με την εκδήλωση αυτών των καταγμάτων. Τα κατάγματα αυτά προκύπτουν επίσης συχνά ως απότοκα της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική πυκνότητα, καθιστώντας τα οστά πιο επιρρεπή σε κατάγματα.

Τα άτομα με οστεοπόρωση έχουν εξασθενημένα οστά, συνεπώς ακόμη και μικρές πτώσεις ή κάποιο ήπιο τραύμα μπορεί να οδηγήσουν σε κατάγματα του περιφερικού άκρου κερκίδας. Μάλιστα, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στα συγκεκριμένα κατάγματα σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο επιπολασμό της οστεοπόρωσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κατάγματος.

Τα συγκεκριμένα κατάγματα είναι τέλος πιο συχνά σε ενήλικες προχωρημένης ηλικίας λόγω αλλαγών στην αντοχή των οστών που σχετίζονται με την ηλικία και αυξημένου κινδύνου πτώσεων.

 

Συμπτώματα καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδας

 

Τα κατάγματα σε αυτή την περιοχή εκδηλώνονται με έντονο πόνο, οίδημα, εκχυμώσεις, παραμόρφωση και περιορισμό της κίνησης της πηχεοκαρπικής άρθρωσης, με αποτέλεσμα την μείωση της λειτουργικότητας του καρπού και τη δυσκολία εκτέλεσης πλήθους καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος, τη μετατόπιση και τους συνοδούς τραυματισμούς. Συχνά, ταυτόχρονα με το κάταγμα του περιφερικού άκρου κερκίδας εκδηλώνεται και κάταγμα στην ωλένη, δηλαδή το άλλο οστό του αντιβραχίου ή τραυματισμός στους κερκιδοκαρπικούς και µεσοκαρπικούς συνδέσμους, ή στους συνδέσμους της περιφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αστάθειας στον καρπό.

καταγμα περιφερικού νεύρου κερκίδας

 

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας: Διάγνωση και αντιμετώπιση

 

Η διαγνωστική αξιολόγηση των καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδας συνήθως περιλαμβάνει έναν συνδυασμό λήψης λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, κλινικής εξέτασης και απεικονιστικών εξετάσεων. Οι ακτινογραφίες, είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της μορφής του κατάγματος, της μετατόπισης και της γωνίωσης. Επιπρόσθετες μέθοδοι απεικόνισης όπως η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία μπορεί να είναι απαραίτητες εάν υφίστανται πολύπλοκα ή ενδοαρθρικά κατάγματα.

Η διαχείριση των καταγμάτων του περιφερικού άκρου κερκίδας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του κατάγματος, της ηλικίας του ασθενούς, των λειτουργικών απαιτήσεων και των συνοδών τραυματισμών. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ακινητοποίηση του καρπού με γύψο για για 4-6 εβδομάδες και ενδείκνυται για σταθερά κατάγματα. Συχνά απαιτείται η κλειστή ανάταξη των παρεκτοπισμένων οστικών τμημάτων με τοπική αναισθησία πριν την τοποθέτηση του γύψου. Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται για μετατοπισμένα ή ασταθή κατάγματα.

Σε περίπτωση εκτεταμένης παρεκτόπισης όπου δεν είναι εφικτή η κλειστή ανάταξη, πολύπλοκης μορφής του κατάγματος ή νεαρής ηλικίας του ασθενούς ενδείκνυται συνήθως χειρουργική επέμβαση. Εάν επίσης εκδηλώνονται διαταραχές στην αισθητικότητα ή την κινητικότητα των δακτύλων, η χειρουργική επέμβαση κρίνεται απαραίτητη.

Μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, η κατάλληλη εκ των οποίων επιλέγεται με βάση τη μορφή του κατάγματος. Η πιο διαδεδομένη τεχνική είναι η ανοικτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση, η οποία αφορά τη σταθεροποίηση του κατάγματος μέσω ειδική ανατομικής πλάκας και βιδών τιτανίου, η τοποθέτηση της οποίας επιτυγχάνεται μέσω μίας μικρής τομής στον καρπό. Μετά την επέμβαση, το άκρο μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα, ενώ συχνά δεν απαιτείται η χρήση νάρθηκα.

Είτε εφαρμοστεί συντηρητική είτε χειρουργική αντιμετώπιση, η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ανάρρωση των ασθενών με κατάγματα του περιφερικού άκρου κερκίδας. Οι στόχοι της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης περιλαμβάνουν τη διαχείριση του πόνου, την αποκατάσταση του εύρους κίνησης, την ενδυνάμωση του καρπού και του χεριού και την επαναφορά της λειτουργικότητας.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου Δρ. Παναγιώτης Πάντος αξιολογεί, διαχειρίζεται και αποκαθιστά αποτελεσματικά κάθε περίπτωση του συγκεκριμένου τραυματισμού.